021-253-899 | info@pingusenglish.la

ການສຶກສາພິງກຸ

ການສຶກສາພິງກຸແມ່ນການສຶກສາແນວໃດ?

ການສຶກສາພິງກຸແມ່ນການສຶກສາສອນພາສາອັງກິດສໍາລັບເດັກ 3 ປີ ຫາ 9 ປີ, ເນັ້ນຄວາມເປັນເອກກະລັກ, ສະໜຸນສະໜານ ແລະ ເພີດເພີນມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໂດຍຜ່ານທາງຕົວລະຄອນນົກເພນກິນທີ່ ໜ້າຮັກມີຊື່ວ່າພິງກຸ (Pingu) ແລະ ບັນດາໝູ່ໆຂອງລາວ, ເຊິ່ງພິງກຸນີ້ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກໃນການອອກອາກາດຕາມໂທລະພາບ 160 ກ່ວາຊ່ອງ.

ການສຶກສາຂອງພິງກຸຢູ່ພາຍໃຕ້ກຸ່ມບໍລິສັດລິງກົວໂຟນ (Linguaphone) ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນສອນພາສາອັງກິດລະດັບສາກົນມີປະສົບການດົນນານກ່ວາ 110 ປີ.

ການສຶກສາຂອງພິງກຸມີຫຼາຍກ່ວາ 20 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ຖືກຮັບຮອງການສອບເສັງເອົາໃບປະກາດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລແຄມບິສປະເທດອັງກິດ (Cambridge Young Learner English Test).